• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Okręgowy Związek Piłki Nożnej - Nowy Sącz

WIELKANOC - 2014

Email Drukuj PDF

"ALLELUJA!! Jezus żyje!!"

 

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych 2014

oraz

zdrowia, radości ,wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym  i osobistym

wszystkim zawodnikom,  Działaczom oraz Prezesom 

życzą:

 

Prezes Okregowego Związku Piłki Noznej w Nowym Sączu

Antoni Ogórek

oraz

Sekretarz 

Bogusław Klimek

 

IX TURNIEJ DZIECI im. ADAMA SIEI

Email Drukuj PDF

Z A P R O S Z E N I E

 

 ORGANIZATORZY

IX    MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIECI 7-9 LAT  im. ADAMA  SIEI -  NOWY SĄCZ 2014

 SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

 

WASZĄ DRUŻYNĘ

 

DO UDZIAŁU W TURNIEJU, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 24 maja – 25 maja 2014roku

na stadionie sportowym KS „Jedność” Nowy Sącz    (obiekty MOSiR Nowy Sącz)

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZYJECIE NASZEGO ZAPROSZENIA I  ŻYCZYMY

WIELU SPORTOWYCH WRAŻEŃ PODCZAS TRWANIA TURNIEJU.

 

PREZES OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ: ANTONI OGÓREK

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU OKREGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ : MARIAN KUCZAJ

PS.

ZGŁOSZENIE PROSIMY SKŁADAĆ

/pisemnie/                        Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 N. Sącz

/faksem/                           18 547 46 00 lub 18 547 23 00

/e-mail/                             Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

/telefonicznie/               668 847 970 (Antoni Ogórek) oraz 600 260 801 (Marian Kuczaj) 

 

REGULAMIN W ZAŁĄCZENIU

 REGULAMIN

 

 1. Organizator:            Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sącz /www.nsozpn.pl/
 2. Współorganizatorzy:        Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego

Urząd Miasta Nowego Sącza

Starostwo Nowosądeckie

            Małopolski Związek Piłki Nożnej

            Polski Związek Piłki Nożnej

            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu

 1. Cel turnieju:

- upamiętnienie działacza piłkarskiego, b. prezesa OZPN Nowy Sącz A. Siei,

- promocja piłki nożnej wśród dzieci 7-9 lat

- promocja zdrowego trybu życia

- promocja Sądecczyzny i miasta Nowego Sącza

- propagowanie sportowego współzawodnictwa w formule „Fair Play”

- JUBILEUSZ  50-lecia powstania OZPN Nowy Sącz

- wyłonienie najlepszej drużyny turnieju

 1. Miejsce i termin turnieju:           Nowy Sącz /KS Jedność”/ 24-25 maja 2014r.
 2. Uczestnictwo:

- w turnieju mogą starować chłopcy i dziewczęta w wieku 7-9 lat (ur. 2006-2008r.)

   zgłoszone przez kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby osiedlowe, uks-y, szkoły

- drużyna składa się z 12 zawodników + 2 opiekunów – potwierdzona na piśmie, faksem,

   e-maliem lub telefonicznie  do dnia 20 maja 2014 roku.

 1. Obowiązki przy zgłoszeniu drużyny do turnieju:

- uczestnik turnieju (drużyna) - przedstawia listę organizatorowi podpisana przez lekarza i

  potwierdzoną przez reprezentujące stowarzyszenie lub szkołę,

- w posiadaniu trenera lub opiekuna drużyny musi być pisemna zgoda rodziców/opiekunów

  prawnych na udział dziecka w turnieju,

- drużyny winny posiadać min. dwa komplety/ stroje różniące się kolorem.

 1. Sposób przeprowadzenia turnieju:

- drużyny podczas losowania podzielone zostaną na grupy

- w eliminacjach grupowych – system gier „każdy z każdym”,

- do finału „A” awansują drużyny, które w swych grupach zajmą I i II miejsce

            - do finału „B” awansują drużyny, które w swych grupach zajmą III względnie IV miejsce.

 1. Przepisy gry :

- wymiary boiska:          40 x 25 m

- bramki:                                5 x 2 m

- piłka do gry:                      Nr 4

- czas gry wynosi:     2 x 10 min. (przerwa pomiędzy połowami do 3 min.)

- ilość zawodników: 5 + bramkarza

- gra bez spalonych,

- bramkarz piłkę do gry wprowadza dowolnie,

            - wrzut z autu nogą,

            - obowiązuje tzw. obuwie piłkarskie „miękkie”

            - podczas meczu dozwolona jest dowolna wymiana zawodników,

            - podczas wykonywania wrzut z autu (nogą)/, rzutu z rogu, rzutów wolnych odległość

               zawodnika drużyny przeciwnej/ winna wynosić 4 m muru,

            -  rzut karny wykonywany jest z 9 metrów od  linii bramkowej

            - bramki nie można uzyskać bezpośrednio z: wykopu bramkarza, rzutu z autu,

 1. Kary:

            - w przypadku niesportowego zachowania się zawodnika(ów) sędzia może wykluczyć z gry

   zawodnika wg. własnego uznania ( choć kara wykluczenia nie może przekraczać 2 minut)

- w przypadku wykluczenia zawodnika z gry (czerwona kartka) drużyna występuje w

  osłabieniu przez okres 4 min. (wykluczony zawodnik otrzymuje karę meczową). 

 1. Miejsce końcowe w tabeli:

- w przypadku zdobycia przez dwie lub więcej drużyn tej samej ilości punktów, a w

  końcowym miejscu w tabeli decyduje bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy

  zainteresowanymi drużynami

- o kolejności w tabeli decyduje:

            1. ilość zdobytych punktów,

            2. wynik bezpośredniego spotkania,

            3. różnica bramek,

            4. ilość zdobytych bramek,

            5. seria rzutów karnych (po trzy), następnie , aż do skutku.

 1. Punktacja:

- w przypadku zwycięstwa:            3 pkt.

- w przypadku remisu:                       1 pkt.

- w przypadku przegranej:              0 pkt.

 1. Ustalenia końcowe:

- każda drużyna otrzymuje puchar, dyplom oraz posiłek,

- prowadzona będzie klasyfikacja na najlepszego zawodnika. Króla strzelców oraz

  najlepszego bramkarza.

- organizator ubezpiecza turniej od NN

- wpisowe do turnieju wynosi 300 zł i należy je uiścić przed turniejem,

- miejsca noclegowe zapewnia organizator - drużyny które chcą skorzystać z noclegów –

  opłacają sobie sami.

- sprawy nie objęte niniejszym regulaminem leżą w gestii organizatora,

za organizatorów:

Antoni Ogórek

prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu

 

 

 

 

 

 

Wytyczne szkoleniowe Kolegium Sędziów PZPN

Email Drukuj PDF
Więcej…
 


Strona 1 z 49