• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Okręgowy Związek Piłki Nożnej - Nowy Sącz

Poprawiony komunikat nr 2/Ekstraliga

Email Drukuj PDF

 

Więcej…
 

Komunikat nr 5/Futsal

Email Drukuj PDF

 

Więcej…
 

ZAPRASZAMY NA KURSOKOFERENCJĘ DO KRAKOWA

Email Drukuj PDF

Wydział Szkolenia i Rada Trenerów MZPN informują, że w dniu 14 grudnia 2013 r. na obiektach AWF Kraków,

odbędzie się kolejna Kursokonferencja Kadry Trenersko - Instruktorskiej MZPN

Program konferencji przedstawia się następująco:

Aula Uczelni:

9:00      - rejestracja uczestników i oficjalne otwarcie.

9:30      - wykład: „Konwencja UEFA, system kształcenia i licencjonowani  trenerów,  

                  deregulacja zawodu trenera” - mgr Piotr Maranda  /członek Komisji Technicznej UEFA/

10:30    - wykład: „Dieta i żywieniowe wspomaganie wysiłku piłkarzy” - dr Barbara Frączek

11:30    - wykład: „Wybrane zagadnienia treningu i kontroli  szybkości  zawodników w piłce

                   nożnej” – dr Paweł Żychowicz

 12:30 - przerwa kawowa.

Hala Główna - zajęcia praktyczne

13:00   - „trening wybranych elementów i  ocena szybkości biegowej piłkarzy  nożnych”

                  - dr Paweł Żychowicz, mgr Krystian Pać

14:00   - „ćwiczenia stabilizacyjne w treningu piłkarzy nożnych”
                   - dr Zbigniew Witkowski, mgr Robert Mazanek

15:45   - „kształtowanie wytrzymałości specjalnej w formie wiązanej”
                  (ćw. z piłką) - SSA Wisła Kraków – III Liga – mgr Maciej Musiał.
16:30    -  zakończenie konferencji.

Informujemy Szanownych kolegów, że po raz pierwszy udział w konferencji jest odpłatny
w wysokości 30 zł. Wpłaty należy dokonać na konto MZPN:

37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

z adnotacją: „konferencja” i z podaniem adresu – w terminie do 8 grudnia 2013 r. lub do rąk pracowników biura

Związkuw dniu konferencji. Wpłaty na konto MZPN ułatwią przebieg rejestracji na Konferencję, dlatego prosimy

o wybór tej formy opłaty. Uczestnicy otrzymają w dniu Konferencji materiały w formie drukowanej, certyfikat

w nowej formie oraz catering w przerwie kawowej. Płytki CD z części praktycznej przesłane zostaną przez biuro

MZPN na adresy domowe.

Przewodniczący Rady Trenerów                                                    Przewodniczący Wydziału Szkolenia

         Michał Królikowski                                                                                      Lucjan Franczak

 


Strona 31 z 58